Trình diễn ảnh
Sản xuất cọc bê tông

Giới thiệu cọc bê tông

26/09/2018 2156 0 0 0

Giới thiệu cọc bê tông

Là loại cọc chống hoặc treo, thường dùng cho nhà dân dụng nhiều tầng hoặc nhà công nghiệp có tải trọng lớn. Cọc bêtông cốt thép bền vững chống được sự xâm thực của các hóa chất hoà tan trong nước dưới nền...

Yêu cầu kỹ thuật trong việc đúc cọc bê tông

26/09/2018 920 0 0 0

Yêu cầu kỹ thuật trong việc đúc cọc bê tông

Không dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thước vượt quá quy định trong bảng dưới đây (trích dẫn theo TCXDVN 286:2003), và các đoạn cọc có vết nứt rộng hơn 0,2 mm, chiều dài lớn hơn 100mm...

Quy trình kỹ thuật trong sản xuất cọc bê tông

26/09/2018 2116 0 0 0

Quy trình kỹ thuật trong sản xuất cọc bê tông

Vật liệu để sản xuất cọc bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế. Vật liệu phải được cất giữ và vận chuyển đảm bảo giữ nguyên chất lượng và sự phù hợp của vật liệu cho công trình...

Nguyên tắc lựa chọn cọc bê tông

26/09/2018 954 0 0 0

Nguyên tắc lựa chọn cọc bê tông

Đây thường là nhân tố phải xem xét đầu tiên, cũng là vấn đề tương đối phức tạp. Loại cọc được lựa chọn phải kinh tế, hữu hiệu nhất trong điều kiện địa chất cụ thể, phù hợp với yêu cầu của kết cấu bên trên (chịu lực và lún), tức là tính tiên tiến...

Sức chịu tải của cọc bê tông

26/09/2018 1633 0 0 0

Sức chịu tải của cọc bê tông

Sức chịu tải của cọc là sức chịu tải nhỏ nhất theo đất nền (Pđn) và theo vật liệu (Pvl). Sức chịu tải theo đất nền là khả năng chịu tải của sức kháng thành cộng với sức kháng mũi cọc. Sức chịu tải theo vật liệu là khả năng chịu tải của vật liệu làm cọc trong quá trình chịu lực và thi công...


Tags

Tags: Sản xuất cọc bê tông, Ép cọc bê tông, Khoan dẫn, Cho thuê máy tải, thuê tải, Dịch vụ ép cọc bê tông tại Hải Dương, Dịch vụ ép cọc bê tông tại Hà Nội, Dịch vụ ép cọc bê tông tại Hải Phòng, Dịch vụ ép cọc bê tông tại Hưng Yên, Dịch vụ ép cọc bê tông tại Bắc Ninh,  Dịch vụ ép cọc bê tông tại Bắc Giang,Bê tông, Bê tông tươi, Bê tông Hải Dương, Bê tông tươi Hải Dương, Bê tông tươi tại Hải Dương, Bê tông thương phẩm, Bê tông thương phẩm Hải Dương, Bê tông tươi thương phẩm tại Hải Dương